Prismatch
30-40 pct. billigere end andre bedemænd
Fuld gennemsigtighed
Certificerede bedemænd
Mange års erfaring

Overblik over offentlig begravelseshjælp

Når man mister sine kære, er det altid en svær tid. Der er ofte mange ting, som man pludselig skal stilling til, selvom man er i sorg. Det kan være uoverskueligt for rigtig mange, især når det kommer til at planlægge selve begravelsen - både økonomisk og praktisk.

Der gælder nogle regler, når det kommer til den offentlige begravelseshjælp og dem har vi ridset op her, så det forhåbentlig kan hjælpe dig til at få et bedre overblik over selve planlægningen af begravelsen og hvilken hjælp der er mulig at få, hvis der er behov for det.

Satser for begravelseshjælp og formuegrænser i 2020

Det maximale beløb til begravelseshjælp

Personer på 18 år eller derover
11.400 kr.
Børn under 18 år
11.400 kr.
Personer der er født før den 1. april 1957, mindst
1.050 kr.

Formuegrænser

Personer med enten ægtefælle eller børn under 18 år
38.200 kr.
Personer uden hverken ægtefæller eller børn under 18 år
19.150 kr.

Bortfald af begravelseshjælp

Afdøde uden ægtefælle eller børn under 18 år
30.550 kr
Afdøde med ægtefælle eller børn under 18 år
49.600 kr.

Udover de fastlagte satser, så er der mange andre praktiske ting, som man skal have for øje, hvis man vil søge om begravelseshjælp. 

 • Som det første, så kan der være ret til begravelseshjælp, hvis afdøde var folkeregistreret med bopæl i Danmark ved dødsfaldet. Det vil altså sige at uanset hvor dødsfaldet end måtte indtræffe, så kan der være ret til begravelseshjælp, hvis man har adresse i Danmark.

   

 • Når man skal ansøge om begravelseshjælp, så skal dette gøres ved digital selvbetjening hos Udbetaling Danmark som hovedregel. Hvis man ikke har et NemID, så kan man også gøre det ved at tage kontakt til Udbetaling Danmark. 

 

 • Pårørende til den afdøde kan vælge at søge bistand hos den udvalgte bedemand. Vælger man dette, så vil bedemanden sørge for at få søgt om begravelseshjælp. Dette kræver at man underskriver en fuldmagt til bedemanden, så han kan handle på pårørende vegne. 

 

 • Størrelsen på den begravelseshjælp, der kan modtages, afhænger af en række forskellige faktorer, heriblandt afdødes alder, familieforhold og formue. For eksempel, hvis afdøde er gift, så beregner man begravelseshjælpen efter den samlede formue på dødsdagen med tillæg af engangsudbetalinger til ægtefællen og det samlede bo. Hvis man som ægtefæller har en fast ejendom, som overstiger 100.000 kr., så vil dette indgå i den samlede formue beregning. 

 

 • Den maksimale begravelseshjælp til personer på 18 år eller derover, som ligger på 11.400 kr., vil blive nedsat krone for krone med det beløb, som den samlede formue overstiger. Hvis man får nedsat begravelseshjælp grundet formue overstigning, kan man betale resten af udgifterne til begravelsen med boets midler. Er der derimod ikke midler nok i boet til at dække begravelsesudgifterne, så er det den pårørende, som har bestilt begravelsen, som vil hæfte for det resterende beløb. 

 

 • Hvis ingen kan betale for begravelsen, så kan man vælge at søge hjælp til de forskellige udgifter, men dette skal ske inden selve begravelsen bestilles hos en udvalgt bedemand. 

 

 • Man skal huske at være opmærksom på at Udbetaling Danmark er i sin fulde ret til at  kræve tilbagebetaling, hvis beregningerne ikke stemmer - altså hvis beregningen af formuen efterfølgende viser, at formuegrænsen har været overskredet.

 

De oplysninger som man skal bruge, for at beregne hvilken hjælp man kan få til begravelsen, er de samme oplysninger, som man skal bruge i skifteretten. Ansøgningen til begravelseshjælpen skal sendes til Udbetaling Danmark, hvor man også vedhæfter dokumenterne fra skifteretten samt andre nødvendige dokumenter, som viser afdødes formuerettigheder og lignende. Man kan dog få udbetalt begravelseshjælpen før man har dokumenterne fra skifteretten hvis afdøde er en person under 18 år eller hvis afdøde er født før den 1. april 1957.

 

Forhåbentlig har du fået et bedre overblik over offentlig begravelseshjælp, og ellers så kan du altid finde yderligere informationer hos Udbetaling Danmark.

Kontakt os

  Vagthavende bedemand:

  Bedemand
  Evan Møller
  heartstarusercheckphone-squarecheck-square